محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    •  
    • فهرست پرسش های پیشنهادات افراد و پرسش و پاسخ

      پیشنهاد

      1 ـ پیشنهاد ارباب رجوع : گمرک شهید باهنر با شاخصهای مشخص آن نهایت همکاری و اعتماد را به ارباب رجوع دارد و در مورد اصلاحیه مانیفستها نظرم این می باشد طبق موجودی کالا بارنامه حاضر، قبض انبار صادر شده و در حین ارزیابی نمودن کالا،‌ارباب رجوع کار اصلاحیه را انجام دهد تا در مرحله پروانه گرفتن ، اصلاحیه نیز انجام شده باشد. در این صورت دو روز از لحاظ کاری (جهت اصلاح مانیفست) کار سریعتر انجام گرفته و کالا از انبار تخلیه میشود . جوابیه دفتر واردات : اصلاحیه مانیفست پس از تخلیه کالا به استناد ماده 35 آ.ا.ق.ا.گ قابل قبول نمی باشد. 2 ـ پیشنهاد مدیریت گمرک استان یزد ، جناب آقای فرود عسگری الف‌ ـ انتقال مرحله صندوق به آخرین مراحل انجام تشریفات گمرکی کمک شایان توجه را به مراجعان خواهد نمود چرا که تمام مابه التفاوتها و یا هر اقدامی که منجر به پرداخت شود محاسبه و در آخرین مرحله انجام خواهد شد(این عمل در آسیکودا بطور آزمایشی صورت گرفت ).اصلاحیه آئین نامه امور گمرکی را لازم دارد تا صدور اصلاحیه درسایر گمرکاتی که سیستم آسیکودا ندارند آزمایشی انجام شود . ب ـ جهت کمک به امر توریسم در کشور، شهرهائی که پذیرای توریستهای زیادی هستند با ارائه تسهیلات و انجام تشریفات مربوط به کالای آنها در محل اقامت با همکاری سازمان جهانگردی اقدام و تحت نظارت مامور گمرک کالا به فرودگاه حمل گردد این موضوع ضمن اینکه باعث رضایت خاطر آنها خواهد شد تبلیغاتی است برای تشویق دیگران برای سفر به ایران. ج ـ کالای وارداتی که بطور مکرر آزمایش شده با تسهیلاتی که معاونت محترم امور گمرکی به استناد مصوبات گردهمایی بخشنامه نموده اند کاری بسیار خوب و باعث تسهیلات در امر ارباب رجوع است یعنی چنانچه کالایی که مکرر وارد میشود و یک نتیجه آنالیز دارد و در یک تعرفه معین بیان میشود در مراحل بعدی ورود نیاز به ارسال مجدد به آزمایشگاه نیست و با اتخاذ تصمیم توسط مدیریت ترخیص میگردد . این موضوع اگر برای کالای صادراتی هم درنظر گرفته شود تسهیل در فرآیند تشریفات صادرات را به همراه دارد. د‌ ـ در مورد کالای ترانزیتی که در گلوگاهها به ظن قاچاق توقیف میشود بلافاصله مامور گمرک اعزام شود تا در همان محل ، کالا رؤیت و با اسناد مطابقت و اقدامات بعدی بعمل آید در حال حاضر با تنظیم لیست کشیک ترانزیت این عمل در گمرک یزد انجام میشود که در نتیجه کمک بزرگی به ترانزیت خارجی می باشد ه ـ در طرح آسیکودا عدم اتصال انبارهای عمومی و سازمان بنادر به سیستم باعث ترددهای اضافی مردم میشود چنانچه این اتصال نیز بین شبکه این سازمانها با گمرک بوجود آید حاصل کار به نفع مردم خواهد بود

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها