محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های سوال و جواب در خصوص آسیکودا

   آیا سیستم آسیکودا قابلیت ارتباط ONLINE با سایر گمرکات را فراهم می سازد؟

   سیستم آسیکودا در شبکه های محلی گمرکات بصورت ONLINE عمل کرده و کلیه کامپیوترها با سرور مرکزی در ارتباط می باشند. با توجه به بکارگیری پایگاه داده ای اوراکل در سیستم و نیز قابلیت های آسیکودا به مانند موجول A++ GATE امکان ارتباط مابین گمرکاتی که از سیستم آسیکودا استفاده می کنند جهت تبادل اطلاعات به مانند کارنه تیر و تسویه کامیونهای ترانزیت وجود دارد که در صورت موجود بودن زیر ساختار ارتباطی در کشور این موضوع امکان پذیر میگردد.

   وضعیت ارتباط سیستم آسیکودا (ارتباط الکترونیک) با دیگر گمرکات کشور چگونه است؟ آیا در زمینه ارتباطات مخابرات مشکل وجود دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است نظر کارشناس آن مدریت در خصوص رفع این مشکل چه می باشد؟

   در حال حاضر ارتباط ستاد با سایر گمرکات از طریق خطوط X-25 مخابرات و خطوط DIALUP می باشد که متاسفانه قابل اتکا نبوده و کارایی لازم را ندارند. عدم وجود زیرساختار مخابراتی مناسب در کشور مشکل اساسی کلیه سازمانها اعم از بانکها، بیمه ها، ادارات مالیات، وزارتخانه ها و... می باشد که باید در این ارتباط چاره اندیشی شود و گمرک هم در این راستا شرح خدمات مورد نیاز خود را تدوین نموده است.

   آیا سیستم آسیکودا قابلیت ارتباط با سایر سازمانها را دارد و اصولا چنین ارتباطی لازم است. چنانچه پاسخ مثبت است لطفا وضعیت فعلی سیستم را دراین زمینه تشریح نمایید. و اگر در این زمینه نارسایی وجود دارد علت، مربوط به کدام بخش درون و یا بیرون سازمانی می شود؟

   اگر قرار باشد که دولت الکترونیک شکل و فرم بگیرد که بنظر چنین است کلیه سازمانها باید قادر باشند که خدمات و سرویسهای خود را بصورت الکترونیکی به آحاد جامعه ارائه نمایند که گمرک ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. در ارتباط با ارائه سرویسهای الکترونیکی و بالابردن بهره وری ، سازمانهای مختلفی در کشور ارائه طریق می نمایند که می توان به هیئت دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورایعالی اطلاع رسانی و... اشاره نمود. بنابراین ارتباط با سایر سازمانها به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دارد و کمیته هایی نیز در کشور به مانند کمیته ملی ادیفاکت در وزارت بازرگانی، کمیسیون تخصصی اقتصاد، بازرگانی و تجارت الکترونیک که با حضور اعضای سازمانهایی به مانند وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت، وزارت خارجه و... تشکیل میگردند، دراین ارتباط موضوع را پیگری می نمایند. ارتباطات و تبادل داده ها از طریق بکارگیری استاندارد UN/EDIFACT می باشد که در سیستم آسیکودا از آن پشتیبانی شده و سایر سازمانها بکارگیری از این استاندارد را در دست پیگیری دارند. بهرحال نهاد مسئول در این امر گمرک ایران نبوده و گمرک بعنوان یکی از اعضا در جلسات شرکت میکند.در همین ارتباط گمرک ایران تلاش در تبادل الکترونیکی اسناد با سایر سازمانها نموده که به سیستم مانیفست الکترونیکی به عنوان یکی از این موارد می توان اشاره نمود که تبادل داده ها بصورت الکترونیکی با خطوط کشتیرانی صورت می گیرد.

   در برنامه ریزی استراتژیک گمرک جهت اجرای گمرک الکترونیک، تشکیل و تامین زیر ساخت های ارتباطات الکترونیکی (مخابرات) چه میزان بوده و نیازهای گمرک در این خصوص چه می باشد. و آیا این بستر در حال حاضر فراهم شده یا خیر؟

   در برنامه استراتژی فن آوری اطلاعات گمرک نیازهای زیر ساختار ارتباطی گمرک بر اساس فعالیت گمرکات پیش بینی شده و بر اساس نیازهای فوق طرح جامع خدمات مورد نیاز گمرک (RFP) جهت پیاده سازی شبکه فراگیر کشور طراحی شده (کپی آن تحویل آقای مهندس مولایی شده است) و قرار است که در صورت کسب بودجه پیاده سازی گردد.

   در خصوص یکسان سازی رویه ها، نرم افزارها و اطلاعات در گمرکات کشور چه اقداماتی صورت گرفته است؟

   کلیه سیستمهای عامل در سیستم آسیکودا از سیستم عامل SCO- UNIX و پایگاه داده ا ی اوراکل استفاده می کنند که ارتقا آنها به محیط ها ی جدیدتر بوسیله آنکتاد انجام می گیرد. در ارتباط با رویه های گمرکی و ایجاد وحدت رویه عملیات در گمرکات اجرا یی مستندات نظام نامه آسیکودا طراحی و با امضا ریاست محترم کل گمرک به گمرکات اجرایی جهت اجرا ابلاغ شده است. بدیهی است که در دوره های 6 ماهه نظام نامه مورد بررسی و بازنگری قرار میگیرد.

   پروژه آسیکودا با توجه به چه شاخص هایی و برای کدامیک از گمرکات تعریف و پیاده سازی شده ویا می شود؟

   پیاده سازی آسیکودا در گمرکات بر اساس شاخص هایی به مانند حجم عملیا ت واردات، صادرات، ترانزیت و تعداد اظهارنامه ها صورت گرفته و در بعضی موارد مراکز استانها به دلیل استراتژیک بودن جهت گمرک مورد انتخاب قرار گرفته اند.

   با توجه به وضعیت فعلی، آیا سیستم آسیکودا توانسته است نیازهای روز گمرکات را برآورده سازد؟

   همانگونه که در گزارشات قبل اعلام گردید پیاده سازی آسیکودا دستاوردها یی به مانند کامپیوتری شدن مراحل ترخیص کالا در واردات و صادرات، استاندارد نمودن فرم اظهار (SAD) به کاهش نسخ اظهارنامه، ارائه آمار در کوتاهترین مدت، بکارگیری مدیریت ریسک، استفاده از فایلهای مرجع ISO، کاهش زمان ترخیص کالا و... داشته است که وضعیت گمرک ایران را ازیک گمرک سنتی و دستی به گمرک نوین تغییر شکل داده است و اقدامات تکمیلی ادامه دارد.

   آیا نیاز به ارتقا سیستم آسیکودا احساس می شود یا خیر؟ دلایل وجود و موانع آن بطور کامل تشرح شود.

   معمولاً دوره عمر نرم افزارهای کاربردی 6-5 سال پیش بینی می گردد وبراساس تغییرات بوجود آمده درفن آوری نیاز به بازنگری وبازنویسی نرم افزارها بوجود می آید که این روند ادامه دار می باشد وسیستم آسیکودا نیز جدا از این تغییرات نبوده ودرطول چند سال گذشته تغییرات زیاد داشته است درحال حاضر آخرین نسخه آن که asycuda world بوده واز فن آوریهای جدید ومعماری j2ee استفاده میکند بوسیله آنکتاد طراحی شده ودرمنطقه آسیا به کشور ایران جهت پیاده سازی پیشنهاد شده است که اقدامات در دست پیگیری می باشد اطلاعات سیستم فوق در سایت www.asycuda.org که سایت جهانی آسیکودا می باشد قابل مشاهده است.

   رابطه سیستم آسیکودا با GPS چیست و آن مدیریت چه نقشی در اجرای GPS ایفا مینماید؟

   سیستم آسیکودا رویه های گمرک را پشتیبانی می نماید که یکی از این رویه ها سیستم ترانزیت می باشد که درحال توسعه به گمرکات ترانزیتی است . در راستای کنترل ونظارت بهتر بر کالاهای ترانزیتی در محدوده مابین دو گمرک استقرار وبکارگیری gps مفید می باشد ونظارت وکنترل را افزایش میدهد این مجموعه با همکاری اداره کل ترانزیت وگمرکات اجرایی پیاده سازی سیستم فوق را در گمرکات عهده دار است که تا پایان مهر ماه 83 دو گمرک آستار وبازرگان به عنوان pilot برای این گونه عملیات درنظر گرفته شده وسپس سیستم به سایر گمرکات مهم ترانزیتی توسعه می یابد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها