محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  •  
  • بیشترین سوالات پرسیده شده

   مسافران خروجی چه مقدار ارز می توانند همراه خود ببرند؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱۱:۳۹

   به موجب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر ارز مجاز برای خروج مسافر از کشور توسط هر مسافر صاحب گذرنامه 5000 دلار (اسکناس، چک مسافری و یا ترکیبی از هر دو) و به ازای هر همراه حداکثر معادل 2500 دلار است. خروج ارز بیشتر از سقف مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه یا گواهی انتقال از شبکه بانکی است. خروج دینار عراقی، روبل روسیه و افغانی افغانستان بصورت مسافری و تجاری ممنوع است. خروج پول رایج در جمهوری اسلامی ایران به میزان 500 هزار ریال به همراه مسافر مجاز است.

   برای تعیین تعرفه کالا به کدام واحد گمرک مراجعه شود؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۲

   اشخاصی که می خواهند کالا به کشور وارد نمایند جهت تعیین تعرفه کالای مورد سفارش به دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران مراجعه و فرم ذیل را تکمیل و ارائه می نمایند. بسمه تعالی به : دفتر تعیین تعرفه شماره :‌ از : تاریخ:‌ موضوع : استعلام تعرفه تلفن :‌ خواهشمند است دستور فرمایند در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (به شرح ظهر ورقه) شماره تعرفه و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و شرایط ورود کالای مورد استعلام ، موضوع پروفرم شماره ............ به شرح زیر را که در هیچ یک از گمرکات کشور موجود نبوده و حداکثر ظرف مهلت ...... ماه به کشور وارد خواهد گردید ،‌تعیین و اعلام فرمایند. مبلغ .............. ریال بابت هزینه تعیین تعرفه به موجب رسید بانکی شماره ........ مورخ ............. پرداخت شد. امور مالی مشخصات کامل :‌ 1- 2- 3- 4- مهر و امضاء استعلام کننده مدارک لازم : 1- نمونه کالا 2- اصل کاتالوگ 3- بروشور 4- پروفرم رسیدگی شد تقاضای استعلام تعرفه باتوجه به مدارک ارائه شده کامل است. امضای کارشناس دفتر تعرفه تعداد ..... نمونه کالا دریافت و در ردیف دفتر ثبت شد. امضاء متصدی نمونه ها

   بدون مراجعه به گمرک چگونه می توان تعرفه کالا را پیدا کرد؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۱۶

   در صورت در اختیار داشتن کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری ، در مواردی با مراجعه به فهرست مندرجات جدول ضمیمه کتاب مذکور،‌سپس ملاحظه عنوان قسمت و فصل در صفحه ذکر شده ، ممکن است تعرفه موردنظر مشخص شود ضمن اینکه قسمت و فصل صرفأ جنبه راهنمایی دارد.

   آیا برای تعیین تعرفه هزینه دریافت میشود ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۰

   بلی ، براساس مصوبه هیئت وزیران برای سه قلم کالا به میزان 50000 ریال و برای هر قلم اضافی 10000 ریال بایستی به شماره حساب 90146 گمرک ایران نزد بانک ملی شعبه میرعماد واریز و فیش مربوطه ضمیمه فرم استعلام گردد. هزینه آزمایش به حساب شماره90012 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد و به میزان تعیین شده توسط مؤسسه مذکور واریز میشود. برای کالای صادراتی نیز با شرایط فوق تعیین تعرفه میشود.

   مقدمه : انواع اربابان رجوع دفتر تعیین تعرفه وارزش :‌

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۷

   الف – گروه اول را اربابان رجوعی تشکیل میدهند که بصورت جدی قصد واردات کالا را نداشته و میزان اطلاعات آنها از قوانین و مقررات گمرکی و صادرات و واردات بسیار اندک و یا صفر بوده و می خواهند مقرون به صرفه بودن ورود و ترخیص و فروش (استفاده دارد یا ندارد) را بررسی می نمایند. ب – دسته دوم را افرادی تشکیل میدهند که قصد سفارش کالا به خارج دارند و پروفرم از فروشنده اخذ نموده اند. حسب ارجاع وزارت بازرگانی یا جهت اطمینان بیشتر درخواست تعیین تعرفه وفق تبسره سه ذیل ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را دارند. ج – دسته سوم افرادی هستند که کالای آنها به یکی از گمرکات کشور وارد شده و جهت حصول اطمینان ازصحت تعرفه اظهاری و یا تعرفه استنابطی گمرکی به این دفتر مراجعه می نمایند. د – دسته چهارم افرادی هستند که اظهارنامه آنها از طریق گمرکات اجرایی و یا اداره کل بازبینی با صدورمطالبه کسر دریافتی به این دفتر ارجاع شد و در مراحل رسیدگی اسناد، کسب نظریه آزمایشگاه استاندارد یا کمیسیونها می باشد. ه – دسته پنجم را دانشجویان و اساتید دانشگاهها تشکیل می دهند که درصدد چاپ رساله و یا تحقیق در مورد یک ماده یا دستگاه هستند که نیاز به آمار واردات دارند. لذا جهت تعیین تعرفه کالا از طرف دفتر آمار و خدمات ماشینی به این واحد هدایت میشوند. و – گروه ششم افرادی می باشند که جهت اخذ موافقت اصولی و یا ایجاد کارخانه به وزارت صنایع مراجعه می نمایند و درصدد اطلاع از تعرفه ماشین آلات و تعرفه مواد اولیه آن می باشند. با عنایت به موارد شش گانه سؤالات مطروحه و جواب آن به شرح زیر میباشد‌:

   در ستون شرایط ورود برخی از کالاها بیش از یک شماره (کد)‌ ملاحظه میشود، ‌منظور چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۱۴

   ورود برخی از کالاها مستلزم کسب موافقت بیش از یک وزارتخانه می باشد. (راهنمای کدهای جداول بشرح زیر می باشد) ردیف ورود کالا ممنوع است . 0 ورود کالا موکول به موافقت وزارت بازرگانی است. 1 ورود کالا موکول به موافقت وزارت صنایع و معادن است. 2 ورود کالا موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی است. 3 ورود کالا موکول به موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. 4 ورود کالا موکول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است. 5 ورود کالا موکول به موافقت وزارت نفت است. 6 ورود کالا موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 7

   جایگاه گمرک ایران در تشکیلات دولت ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۴:۳۲

   گمرک ایران بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی محسوب میگردد و رئیس کل گمرک ایران بعنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی محسوب میگردد.

   تعرفه یعنی چه ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۳

   تعرفه عبارتست از شرح یک کالا یا محصول تحت یک کد (شماره)‌معین که زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امورواردات ،‌صادرات، بیمه، حمل ونقل و .. می باشد.

   در خصوص صادرات کلیه اقلام داخلی (مواردی که احتیاج به مجوز وزارت بازرگانی دارد)؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۵:۱۲

   صادرات کلیه اقلام (تولید داخلی) به استثنای فهرست موضوع بخشنامه شماره 7904208-17/3/79 وزارت بازرگانی ،‌مجاز و نیاز به اخذ مجوز بازرگانی و سایر سازمانها ندارد.

   به چه میزان و چه نوع کالاهایی را می توان از طریق پست به خارج از کشور فرستاد ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۵:۵۵

   ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهاییکه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت مقررات مجاز است .

   درخصوص ارزش نرخهای صادراتی ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۵:۱۴

   تعیین ارزش کالاهای صادراتی همچنین ارزش افزوده کالای صادراتی بعهده کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد

   تعداد معاونتهای گمرک ایران؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۳

   4 معاونت تحت عناوین اداری و مالی،‌ امور گمرکی،‌ طرح و برنامه ،‌حقوقی

   خروج خشکبار به همراه مسافر چه شرایطی دارد؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱۱:۴۰

   خروج خشکبار همراه مسافر به مقداری که جنبه تجاری نداشته باشد، بلامانع است. حداقل مقدار مجاز پسته برای خروج، به ازای هر گذرنامه 10 کیلوگرم و زعفران به ازای هر گذرنامه 100 گرم می باشد. همراهان نمی توانند زعفران یا پسته حتی به مقدار مجاز همراه داشته باشند.

   حقوق گمرکی چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۷

   حقوق گمرکی وجهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.

   مقدار طلا و نقره ای که مسافر خروجی می تواند همراه خود ببرد چقدر است؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱۱:۳۸

   هر مسافر می تواند هنگام خروج از کشور حداکثر 150 گمرک طلای ساخته شده بدون نگین و تا 3 کیلوگرم نقره ساخته شده بدون نگین با خود همراه داشته باشد.

   درخواستهای کاربینی

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۴:۰۸

   نحوه گردش کارهای اداری و مالی واحدهای مختلف گمرکی بررسی وارزیابی و پیشنهادات اصلاحی ارائه میگردد.

   عوارض گمرکی چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۴

   عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.

   خروج فرش و گلیم همراه مسافر چه شرایطی دارد ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱۱:۴۰

   مسافرانی که از مرزهای هوایی کشور خارج میشوند می تواننددر ازای هر گذرنامه 20 مترمربع فرش دستباف بدون محدودیت در تعداد به همراه خود از کشور خارج نمایند. برای خروج فرش ارائه گذرنامه و بلیط هواپیما ضروری است. همراهانی که گذرنامه مستقل ندارند مجاز به خارج کردن فرش نیستند خروج فرش برای مسافران عازم عراق ،‌عربستان و سوریه ممنوع است. زایران عتبات عالیات و یا سایر اماکن مقدسه مجاز به خروج فرش نیستند. ضمنأ خروج پسته، مغز پسته، خشکبار و زعفران برای این رده از مسافران ممنوع است. خروج فرشهای نفیس و سایر اشیایی که دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی هستند به همراه مسافر ممنوع است.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها