محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • رئیس کل گمرک ایران عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد شد

   رئیس کل گمرک ایران عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد شد

   رئیس کل گمرک ایران عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد شد

   اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند .


   دکتر فرهاد دژپسند طی احکام جداگانه ای علی عبدالهی را به عنوان دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سلیمانی امیری، حسینی، محمدی، میر اشرفی، دهقان دهنوی، معمار نژاد، عسکری، پناهی ، اکرمی و بانک را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها