محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • چه اقلامی از فرآورده های نفتی نیاز به مجوز دارد ؟

      به استناد بند ج بخشنامه 851-200 مورخ 25/3/79 وزارت بازرگانی صدور نفت خام و فرآورده های پایین دستی تابع مقررات خاص خود می باشد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها