محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • واردات قطعی از طریق مناطق آزاد تجاری، صنعتی:‌

      صاحبان کالای وارد شده به منطقه آزاد می توانند تمام یا قسمتی ازکالای خود را به منظور ورود قطعی یا  ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام تشریفات و مقررات مربوطه ترخیص نماید. کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد میشود از پرداخت سود بازرگانی معاف است.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها