محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • لطفأ مقررات فعلی صادرات مصنوعات طلا را اعلام فرمایید.

      صدور مصنوعاتی که به نحوی طلا و پلاتین ونقره در آن بکاررفته ،‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات صادرات و واردات مجاز است. صدور محصولات طلا و پلاتین منوط به ورود طلا به همان میزان و در مورد مصنوعات نقره مستلزم ورود نقره به مقدار صادره یا طلا معادل ارزش آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده می باشد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها